Middle 12313965 1687494244818676 5702843194259027945 n

Gala Dinner

Chương trình Beach party bao gồm:
-Lửa trại 
- Âm thanh, ánh sáng
- Chương trình văn nghệ Champa

Giá dịch vụ tham khảo: 8.500.000 vnđ