Middle bbq

Bếp BBQ

Cừu sa mạc
Dê tự nhiên
Bò lang thang
Gà giang nắng
Mực voi
Và nhiều món nướng thú vị khác .