Middle lamb

Nhà hàng Đặc sản số 1 Nam Bộ

Giá dịch vụ của từng món, quý khách vui lòng tham khảo tại menu Nhà hàng.