Middle 14225500 1270354919664439 7645282859203069741 n  1

Bơi thuyền Kayak

<> Giá dịch vụ: 
- 500,000VNĐ/khách
- Gói dịch vụ bao gồm xe bọ hung đi đồi cát, bãi Vũng; 5 thuyền kayak vui chơi trong 2 giờ. Lặn biển bắt nhum.
- Gía trên áp dụng cho nhóm tối thiểu 10 khách, tối đa 18 khách, vui chơi trong 2 giờ.