Middle img 8673

Gói kayak "Tình nhân"

<> Giá dịch vụ: 
  • Gói dịch vụ bao gồm xe 1 xe UTV đi đồi cát; 1 thuyền kayak đôi, vui chơi trong 2 giờ: 1,500,000VNĐ/gói/ 2 khách
  • Gói dịch vụ bao gồm 2 xe UTV đi đồi cát; 2 thuyền kayak đơn, vui chơi trong 2 giờ: 2,000,000VNĐ/ gói/ 2 khách  
  • •Gói dịch vụ bao gồm 2 xe UTV đi đồi cát, 2 thuyền kayak đơn, vui chơi trong 2 giờ: 2,500,000VNĐ/ 3 khách.
>> Để đặt dịch vụ, vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh - số 0901 820 114 hoặc 0901 820 162.