Middle 14224764 1270418619658069 8082419292073076411 n  1

Gói kayak "Tình nhân"

<> Giá dịch vụ: 
  • Gói dịch vụ bao gồm xe 1 xe UTV đi đồi cát; 1 thuyền kayak đôi, vui chơi trong 2 giờ: 1,500,000VNĐ/gói/ 2 khách
  • Gói dịch vụ bao gồm 2 xe UTV đi đồi cát; 2 thuyền kayak đơn, vui chơi trong 2 giờ: 2,000,000VNĐ/ gói/ 2 khách