Middle mat 1  1

Trà sữa/ Trà đào Tanyoli

<> Trà sữa: 30,000VNĐ
<> Trà đào: 30,000VNĐ
<> Chanh tuyết: 35,000VNĐ