Middle img 1673

Xe địa hình UTV

<> Đi đồi cát: trải nghiệm 45 phút
 • 2 khách: 700,000VNĐ/xe 
 • 3 khách: 900,000VNĐ/xe 
<> Đi đồi cát và biển: 
 • Bãi Vũng: trải nghiệm 60 phút
  • 2 khách: 850,000VNĐ/xe 
  • 3 khách: 1,000,000VNĐ/xe
 • Bãi Tràn: trải nghiệm 75 phút
  • 2 khách: 1,000,000VNĐ/xe 
  • 3 khách: 1,300,000VNĐ/xe