Middle img 1673

Xe địa hình UTV


1.Đi đồi cát:  (45 ‘)

  -  2 khách: 500,000VNĐ/xe                      -  3 khách: 700,000VNĐ/xe

2.Đi đồi cát và biển: (120’)
  -    2 khách:  800,000VNĐ/xe                  -  3 khách: 1,000,000VNĐ/xe

Để đặt dịch vụ, Quý Khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh - số 0901 820 114 hoặc 0901 820 162.