Middle xt208946

Xe bọ

<> Đi đồi cát:  trải nghiệm 45 phút
  • 150,000VNĐ/vé (ticket)
<> Đi đồi cát và biển: 
  • Bãi Vũng (60 phút): 200,000VNĐ/vé/người
  • Bãi Tràn (75 phút): 250,000VNĐ/vé/người

Giá trên áp dụng cho tối thiểu 10 khách, tối đa 18 khách/xe