Middle xt208946

Xe bọ

[Áp dụng khách đăng ký trước]

<> Đi đồi cát và tắm biển
<> 250,000VNĐ/khách
<> Thời gian: 75 phút

[Áp dụng tối thiểu 10 khách]

<> Đi đồi cát
: 250,000VNĐ/vé
<> Thời gian: 45 phút


<> Đi đồi cát và tắm biển: 250,000VNĐ/vé
<> Thời gian: 120 phút
 

Để đặt dịch vụ, vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh - số 0901 820 114 hoặc 0901 820 162.